Thai

สร้างบาร์โค้ดสวิสใน Java

บาร์โค้ดสวิสช่วยให้สามารถประมวลผลพัสดุได้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากสามารถบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ข้อเสนอบริการ และรายละเอียดการจัดส่งได้ คุณอาจต้องการสร้างบาร์โค้ดสวิสสำหรับจดหมายในประเทศหรือต่างประเทศในโครงการหรือแอปพลิเคชันของคุณ ดังนั้น บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างบาร์โค้ดของไปรษณีย์สวิสสำหรับการจัดส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศโดยทางโปรแกรมใน Java
ตุลาคม 23, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา