Thai

การแสดงผลแผนที่เป็นรูปภาพ SVG, JPG หรือ PNG โดยใช้ C#

การแสดงผลแผนที่หมายถึงการสร้างแผนที่ภาพจากข้อมูลเชิงพื้นที่ คุณสามารถแสดงแผนที่จาก KML, GeoJSON, GeoTIFF และ Shapefile คุณสามารถแสดงแผนที่เป็นรูปแบบรูปภาพต่างๆ เช่น PNG, SVG, JPG เป็นต้น ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายการแสดงแผนที่โดยละเอียด
พฤษภาคม 4, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา