Thai

ผสานเทมเพลต HTML กับ XML หรือ JSON ใน Java

ในการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ การแยกเนื้อหาและการนำเสนอเป็นหลักการพื้นฐาน เทมเพลต HTML เป็นวิธีที่สะดวกในการกำหนดโครงสร้างและเค้าโครงของหน้าเว็บ ในขณะที่รูปแบบข้อมูล JSON และ XML มักใช้เพื่อจัดเก็บและส่งข้อมูลที่มีโครงสร้าง การรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเนื้อหา HTML แบบไดนามิกโดยอิงจากข้อมูลจากแหล่งภายนอก ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล JSON หรือ XML ใน Java
กรกฎาคม 3, 2023 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

ผสานเทมเพลต HTML กับ XML ใน C#

สามารถใช้แบบฟอร์ม HTML เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ข้อมูลที่รวบรวมอาจถูกจัดเก็บหรือทำให้เป็นอนุกรมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถแยกเป็นข้อมูลรูปแบบ XML ได้ในภายหลัง ในบางกรณี คุณอาจต้องผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML จากกรณีดังกล่าว บทความนี้จะอธิบายวิธีผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML โดยทางโปรแกรมใน C#
ตุลาคม 5, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา

ผสานเทมเพลต HTML กับ JSON ใน C#

เทมเพลต HTML ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หลังจากผสานข้อมูลกับเทมเพลตแล้ว คุณสามารถสร้างเอกสาร HTML ได้ ในบางสถานการณ์ ข้อมูลอินพุตสำหรับการผสานกับไฟล์เทมเพลตอาจมีอยู่ในรูปแบบ JSON ตามกรณีการใช้งานดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูลรูปแบบ JSON โดยทางโปรแกรมใน C#
ตุลาคม 5, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา