Thai

รวมไฟล์ PDF หลายไฟล์โดยใช้ C# .NET

การรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์เป็น PDF เดียวอาจมีประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บเอกสารที่คล้ายกัน (เช่น เรซูเม่) ไว้ในไฟล์เดียว หรือคุณอาจต้องการแชร์ไฟล์เดียวแทนที่จะเป็นหลายไฟล์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นหรือที่คล้ายคลึงกัน ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์ใน C# C # API เพื่อผสาน PDF รวมไฟล์ PDF สองไฟล์โดยใช้ C # รวมไฟล์ PDF หลายไฟล์ (มากกว่าสองไฟล์) ใน C # รวมไฟล์ PDF โดยใช้สตรีมไฟล์ C# .NET API เพื่อรวมไฟล์ PDF - ดาวน์โหลดฟรี Aspose.PDF for .NET เป็น API ที่มีคุณลักษณะหลากหลายสำหรับการสร้าง แก้ไข อ่าน หรือแปลงเอกสาร PDF นอกจากคุณสมบัติการจัดการ PDF อื่นๆ แล้ว Aspose.PDF สำหรับ .NET ยังให้คุณรวมหรือผสานไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรม คุณสามารถ ดาวน์โหลด API หรือติดตั้งโดยใช้ NuGet Package Manager หรือ Package Manager Console ใน Visual Studio
มกราคม 16, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ