Thai

รวมงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ Java

ในโพสต์นี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการรวมงานนำเสนอ PowerPoint PPTX โดยใช้ Java งานนำเสนอ MS PowerPoint ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างการนำเสนอภาพนิ่งแบบโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การศึกษา และโดเมนอื่นๆ ในบางกรณี คุณอาจต้องรวมงานนำเสนอหลายรายการเป็นไฟล์เดียวโดยทางโปรแกรม ตามนั้น โพสต์นี้จะนำเสนอวิธีง่ายๆ ในการรวมงานนำเสนอ PowerPoint จากภายในแอปพลิเคชัน Java
ธันวาคม 9, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ