Thai

Aspose.Words สำหรับ .NET 20.2 เปิดตัวแล้ว

แม้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เดือนนี้ก็เสร็จสิ้นด้วยประสิทธิภาพที่ดี การปรับปรุงและการแก้ไข 57 รายการ (โดยมีปัญหาเกี่ยวกับองค์กร 4 รายการและปัญหาการสนับสนุนลำดับความสำคัญ 3 รายการ) รวมไว้ในรุ่นปกติประจำเดือนนี้ มีการประมวลผลทั้งหมด 105 ประเด็น Aspose.Words สำหรับ .NET Standard รองรับการโหลดเอกสาร PDF นี่คือตัวแปลงสัญญาณรูปแบบไฟล์แรกที่รวมเป็นปลั๊กอินใน Aspose.Words เพื่อให้การโหลดเอกสาร PDF ทำงานในแอปพลิเคชัน .NET Core ของคุณ คุณควรเพิ่มการอ้างอิงไปยัง Aspose.Words.Pdf2Word.dll หรือเพียงเพิ่มการอ้างอิง NuGet ใน Aspose.Words การโหลดเอกสาร PDF ทำได้ง่ายเหมือนกับการโหลดเอกสาร Word ทั่วไป ทีม Model/Conversion นำเสนอคุณสมบัติใหม่หลายประการ ที่โดดเด่นที่สุดคือ: เวอร์ชัน Word 2019 ถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น จากนี้เอกสารทั้งหมดจะถูกโหลดไปยังโมเดลตามพฤติกรรมของ MS Word 2019 คุณสมบัติ FieldMergingArgsBase.FieldValue ถูกกำหนดให้ตั้งค่าได้ ดังนั้นแทนที่จะตั้งค่า Text ผู้ใช้สามารถตั้งค่า FieldValue ซึ่งจะคำนึงถึงการจัดรูปแบบแทนการแทนที่ฟิลด์เพียงอย่างเดียว รองรับการแทรกเอกสารและรูปภาพแบบไดนามิกจากไบต์ที่เข้ารหัส Base64 และการตั้งค่าช่องทำเครื่องหมายแบบไดนามิกสำหรับ LINQ Reporting Engine ทีม Rendering สามารถแก้ไขปัญหาการแสดงผลต่างๆ สำหรับ DrawingML Charts, รูปร่าง VML, เอฟเฟ็กต์ข้อความ DrawingML การแสดงผลภาพพื้นหลังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ใกล้เคียงกับเอาต์พุตของ MS Word มากขึ้น การเปิดตัว 3D Effects Rendering ผ่าน OpenGL รุ่นแรกนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย ทีม Java ได้เสนอข้อเสนอเพื่อปรับแต่งโค้ดสำหรับการพอร์ตอัตโนมัติ จึงตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัวออกไปจนถึงเดือนหน้า โดยใช้เวลานี้เพื่อปรับปรุง รหัส.
กุมภาพันธ์ 6, 2020 · 1 min · อันเดรย์ นอสคอฟ

Aspose.Words สำหรับ .NET 20.1 เปิดตัวแล้ว

ทีม Aspose.Words .NET/Rendering ดำเนินการฝังแบบอักษร OpenType โดยตรงเป็นคุณลักษณะที่วางแผนไว้สำหรับมาตรฐาน PDF 1.7 การเตรียมการเปิดตัวครั้งแรกของ 3D Effects Rendering ผ่าน OpenGL กำลังดำเนินอยู่ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบและบรรลุงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน SmartArt Cold Rendering
มกราคม 7, 2020 · 1 min · อันเดรย์ นอสคอฟ