Thai

แปลง OBJ เป็น FBX ใน Python

ในโพสต์นี้ เราจะมาดูวิธีแปลง OBJ เป็น FBX ใน Python บล็อกโพสต์นี้มีประโยชน์ในการทำให้กระบวนการส่งออกไฟล์จำนวนมากเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างตัวแปลงเพื่อส่งออกไฟล์ 3D OBJ เป็นรูปแบบ FBX ใน Python
เมษายน 10, 2023 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา