Thai

แปลง OBJ เป็น STL ใน Python

ไฟล์ OBJ เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของกระบวนการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งมักจะสร้างโดยซอฟต์แวร์ CAD (การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) เป็นไฟล์นิยามเรขาคณิตที่มีจุดยอด จุดปกติ จุดยอด ฯลฯ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องแปลงไฟล์ OBJ เป็นรูปแบบ STL ไฟล์ STL มีข้อมูลเกี่ยวกับกราฟิกแบบเวกเตอร์ 3 มิติ ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ OBJ เป็นรูปแบบ STL ใน Python
ตุลาคม 6, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน