Thai

แปลง OBJ เป็น USDZ ใน Python

ในไฟล์วัตถุ 3 มิติ เราสามารถค้นหาพิกัด 3 มิติ แผนที่พื้นผิว รูปหลายเหลี่ยม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ 3 มิติของคุณ ในขณะที่รูปแบบไฟล์ USDZ ช่วยให้อุปกรณ์ iOS แสดงเนื้อหา 3D และ AR โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอพพิเศษ ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ OBJ เป็นรูปแบบ USDZ ใน Python
พฤศจิกายน 10, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน