Thai

การแก้ไขภาพเอียงในการประมวลผลภาพโดยใช้ C#

ในการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ เราจำเป็นต้องวางตำแหน่งกล้องและเซ็นเซอร์ของเราให้ถูกต้อง แต่สิ่งนี้มักจะนำไปสู่การบิดเบือนอย่างมาก ในทำนองเดียวกัน เมื่อสแกนด้วยสแกนเนอร์ บางครั้งการจัดตำแหน่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ด้วยเหตุนี้ รูปภาพและภาพถ่ายที่สแกนจึงมีความเอียงเล็กน้อย (เอียง) ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขความเอียงในการประมวลผลภาพโดยใช้ C#
ตุลาคม 4, 2022 · 3 min · มูซัมมิล ข่าน