Thai

สร้าง OMR Sheet Checker หรือ Scanner Software ใน C#

Optical Mark Recognition หรือที่เรียกโดยย่อว่า OMR มักใช้ในการประเมินแบบสอบถาม แบบสำรวจ และมาตรฐานการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ในบทความนี้ คุณสามารถเรียนรู้วิธีสร้างและตรวจสอบคำถาม OMR และกระดาษคำตอบโดยใช้ภาษา C# ในแอปพลิเคชัน .NET เราจะสำรวจแนวทางต่อไปนี้โดยสังเขป: ผู้สร้างเทมเพลต OMR และ Checker API – การติดตั้ง สร้างเทมเพลตแผ่นคำถาม OMR รูปภาพ และไฟล์ PDF โดยใช้ C# ทำ OMR บนรูปภาพกระดาษคำตอบแบบหลายตัวเลือกโดยใช้ C# ผู้สร้างเทมเพลต OMR และ Checker API – การติดตั้ง สำหรับการสร้างเทมเพลต OMR และการดำเนินการ OMR ในแอปพลิเคชัน C# หรือ VB.NET ก่อนอื่นเราต้องติดตั้ง Aspose.OMR for .NET API คุณสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆ จาก New Releases หรือตามคำสั่ง NuGet: Install-Package Aspose.OMR -Version 20.6.0 ดังนั้น ตอนนี้เราพร้อมที่จะดำเนินการสร้างทรัพยากรแผ่นคำถามแบบปรนัยด้วย API โดยใช้ C#: สร้างเทมเพลตแผ่นคำถาม OMR รูปภาพ และไฟล์ PDF โดยใช้ C# ให้เราสำรวจการสร้างแหล่งข้อมูลแผ่นคำถาม OMR ที่นี่เราจะเก็บตัวอย่างคำถามไว้ในไฟล์ TXT ซึ่งเครื่องมือ OMR จะถูกใช้ในภายหลังเพื่อสร้างเทมเพลตกระดาษคำถาม OMR รูปภาพและไฟล์ PDF นอกจากนี้ ต่อไปนี้คือมาร์กอัปข้อความที่เราจะใช้เป็นอินพุตสำหรับเครื่องมือ OMR:
สิงหาคม 25, 2020 · 3 min · ฟาร์ฮาน ราซา