Thai

แยกข้อมูลจากรูปภาพใน Java

การรู้จำเครื่องหมายด้วยแสง (OMR) เป็นกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลที่ทำเครื่องหมายโดยบุคคลในการทดสอบหรือแบบสำรวจ ซึ่งประกอบด้วยอินพุตแบบฟองหรือสี่เหลี่ยม คุณสามารถดำเนินการ OMR กับรูปภาพที่สแกนของแบบฟอร์มการสำรวจ แบบสอบถาม หรือแผ่นทดสอบดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย และอ่านอินพุตของผู้ใช้โดยทางโปรแกรม ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินการ OMR และดึงข้อมูลจากรูปภาพใน Java
กันยายน 16, 2022 · 3 min · มูซัมมิล ข่าน