Thai

แปลงไฟล์ OneNote เป็น JPEG, PNG หรือ TIFF Image โดยทางโปรแกรมใน C#

บันทึกดิจิทัลอาจรวมถึงกราฟิก รูปภาพ ภาพวาด หรือข้อความ คุณสามารถแปลงโน้ตเป็นภาพ JPEG, PNG หรือ TIFF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงไฟล์ OneNote (.one) เป็นรูปภาพภายใต้หัวข้อต่อไปนี้
สิงหาคม 5, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลงไฟล์ OneNote เป็นรูปภาพโดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java

การสร้างบันทึกดิจิทัลเป็นเหมือนกิจกรรมประจำวันในทุกวันนี้ หลายคนจดบันทึกข้อความ ภาพวาด รูปภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถแปลงบันทึกย่อดังกล่าวเป็นภาพโดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java ไฟล์ OneNote สามารถแสดงเป็น JPG, PNG รวมถึงรูปภาพ TIFF ด้วยโหมดสีและการบีบอัดที่แตกต่างกัน ส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงการแปลงโดยละเอียด
มิถุนายน 14, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา