Thai

สร้าง Wi-Fi QR Code ออนไลน์

บางครั้งการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านซับซ้อน นี่คือสิ่งที่รหัส QR มีประโยชน์ สามารถสแกนรหัส QR ด้วยกล้องของสมาร์ทโฟน ซึ่งจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย Wi-Fi ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีสร้างโค้ด Wi-Fi QR ออนไลน์
มีนาคม 24, 2023 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา