Thai

แปลง OXPS หรือ XPS เป็น PDF โดยทางโปรแกรมด้วย Java

XPS เป็นรูปแบบเอกสารคงที่ซึ่งมักใช้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ ในทำนองเดียวกัน ไฟล์ OXPS ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของกระดาษ XML คุณสามารถแปลงไฟล์ XPS หรือ OXPS เป็นเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรมได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาจาวา
กุมภาพันธ์ 9, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา