Thai

แปลง OXPS หรือ XPS เป็น PDF โดยทางโปรแกรมด้วย Java

XPS เป็นรูปแบบเอกสารคงที่ซึ่งมักใช้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ ในทำนองเดียวกัน ไฟล์ OXPS ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของกระดาษ XML คุณสามารถแปลงไฟล์ XPS หรือ OXPS เป็นเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรมได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาจาวา
กุมภาพันธ์ 9, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง XPS หรือ OXPS เป็น PDF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#

ไฟล์ XPS และ OXPS มักใช้สำหรับการพิมพ์เนื่องจากความละเอียดไม่ขึ้นกับความละเอียด อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราต้องแปลง XPS เป็น PDF หรือ OXPS เป็น PDF Aspose.Page for .NET API ช่วยให้คุณทำการแปลงเหล่านี้ด้วยความเที่ยงตรงสูงและการแสดงผลที่รวดเร็ว ให้เราสำรวจกรณีการใช้งานต่อไปนี้: แปลง XPS เป็น PDF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# แปลงหน้าเฉพาะของ XPS เป็น PDF ใน C# แปลงทุกหน้าของ XPS เป็น PDF ใน C# แปลง OXPS เป็น PDF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# แปลงหน้าเฉพาะของ OXPS เป็น PDF ใน C# แปลงทุกหน้าของ OXPS เป็น PDF ใน C# แปลง XPS เป็น PDF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# การแปลง XPS เป็น PDF ทำได้ง่ายด้วย Aspose.Page for .
มิถุนายน 11, 2020 · 3 min · ฟาร์ฮาน ราซา