Thai

สร้างและอ่านแผ่น OMR ด้วยบาร์โค้ดใน C#

เรียนรู้วิธีสร้างและอ่านแผ่นงาน OMR ด้วยบาร์โค้ดในภาษา C# โดยใช้ Aspose.OMR for .NET API API ที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายนี้มีคุณสมบัติและตัวเลือกที่หลากหลาย ทำให้เป็นโซลูชันที่ทรงพลังและอเนกประสงค์สำหรับแอปพลิเคชัน OMR ที่หลากหลาย
กันยายน 25, 2023 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน