Thai

ซอฟต์แวร์ C# Optical Mark Recognition (OMR) ใน .NET

ในฐานะนักพัฒนา .NET คุณสามารถรวม Aspose.OMR สำหรับการควบคุม .NET UI ในแอปพลิเคชัน .NET UI ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน OMR Sheet Reader ที่ใช้ GUI ได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนา OMR Scanner Software โดยใช้ C# ใน .NET
กรกฎาคม 1, 2022 · 4 min · มูซัมมิล ข่าน

ดำเนินการ OMR และแยกข้อมูลโดยใช้ C #

คุณสามารถดำเนินการ OMR กับภาพที่สแกนของแบบฟอร์มการสำรวจหรือแผ่นทดสอบโดยทางโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย และอ่านอินพุตของผู้ใช้โดยทางโปรแกรมในแอปพลิเคชัน .NET ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินการ OMR และดึงข้อมูลโดยใช้ C#
เมษายน 21, 2022 · 3 min · มูซัมมิล ข่าน