Thai

แปลง PowerPoint PPT เป็น PPTX โดยใช้ C#

ในหลายกรณี คุณอาจต้องอัปเกรดงานนำเสนอ PPT เป็น PPTX เพื่อเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติการนำเสนอขั้นสูงที่นำเสนอโดย MS Office สำหรับกรณีดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ PowerPoint PPT เป็น PPTX โดยใช้ C# มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การแปลงไฟล์ PPT เป็น PPTX แบบอัตโนมัติหรือเป็นชุดทำได้ง่ายขึ้น
กรกฎาคม 26, 2021 · 1 min · อุสมาน อาซิซ