Thai

พิมพ์ PDF ไปยังเครื่องพิมพ์ใน Python

การพิมพ์เอกสาร PDF โดยตรงจากภายในโค้ดถือเป็นข้อกำหนดทั่วไปในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีพิมพ์ไฟล์ PDF ไปยังเครื่องพิมพ์ใน Python
มีนาคม 13, 2024 · 4 min · มูซัมมิล ข่าน

C# พิมพ์เอกสาร PDF โดยทางโปรแกรมด้วย .NET

หลายบริษัทกำลังลดการใช้กระดาษในระดับมาก อย่างไรก็ตาม มีบางสถานการณ์ที่การพิมพ์มีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น ระบบอาจมีรายละเอียดของการสั่งซื้อออนไลน์ในรูปแบบ PDF พวกเขาจำเป็นต้องพิมพ์ PDF ในขณะที่ส่งคำสั่งซื้อออนไลน์สำหรับการจัดส่ง พวกเขาประมวลผลรายการในปริมาณมาก ดังนั้นการพิมพ์เอกสารแต่ละฉบับด้วยตนเองจึงค่อนข้างเป็นงาน Aspose.PDF for .NET API นอกเหนือจากคุณสมบัติการจัดการและการแปลงไฟล์อื่นๆ แล้ว ยังรองรับการพิมพ์ไฟล์ PDF อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เราสำรวจกรณีการใช้งานต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ไฟล์ PDF ในแอปพลิเคชัน .NET โดยใช้ C#: พิมพ์ไฟล์ PDF ด้วย C# พิมพ์ไฟล์ PDF หลายไฟล์ด้วย C# พิมพ์หน้าเฉพาะของ PDF ด้วย C# พิมพ์ไฟล์ PDF ที่ปลอดภัยด้วย C# พิมพ์หน้า PDF ไปยังถาดกระดาษต่างๆ ด้วย C# การพิมพ์ช่วงหน้าที่แตกต่างกันไปยังแหล่งกระดาษที่แตกต่างกันโดยใช้ C # ตรวจสอบสถานะงานพิมพ์ขณะพิมพ์ PDF ด้วย C# พิมพ์ไฟล์ PDF ด้วย C# การพิมพ์ไฟล์ PDF สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณโดยใช้ C# หรือ VB.net คุณสามารถพิมพ์ไฟล์ PDF ได้โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่าง:
กรกฎาคม 9, 2020 · 5 min · ฟาร์ฮาน ราซา