Thai

บันทึกหน้าเว็บเป็น PDF ใน C#

หน้าเว็บสามารถมีข้อความ รูปภาพ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ บางครั้งคุณอาจต้องแปลงหน้าเว็บเป็น PDF เพื่อเก็บถาวรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นหลายประการ บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการบันทึกหรือพิมพ์หน้าเว็บเป็นรูปแบบ PDF ใน C# โดยระบุ URL ของหน้าเว็บ โดยจะกล่าวถึงการแปลงอย่างง่ายและพื้นฐานรวมถึงการแปลงขั้นสูงซึ่งคุณสามารถเข้ารหัสไฟล์ที่ส่งออกได้
มิถุนายน 9, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา