Thai

ป้องกันหรือยกเลิกการป้องกัน Visio Diagram จากการเปลี่ยนแปลงใน C#

ไฟล์ Visio ใช้เพื่อแสดงไดอะแกรมกราฟิกต่างๆ เช่น เค้าโครงเครือข่าย โมเดลฐานข้อมูล การแมปวัตถุ เป็นต้น ไดอะแกรมหรือเค้าโครงบางอย่างอาจเป็นความลับ ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องปกป้องไฟล์ Visio จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น บทความนี้ครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัยไฟล์ Visio โดยการป้องกันหรือไม่ป้องกันไฟล์ตามความต้องการของคุณ
ตุลาคม 24, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา