Thai

แปลงรูปภาพ PSD เป็น TIFF โดยทางโปรแกรมด้วย Java

รูปภาพมักได้รับการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Photoshop ไฟล์เอาต์พุตอยู่ในรูปแบบ PSD ที่สามารถเปิดหรือแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมไม่กี่โปรแกรม ดังนั้นคุณอาจต้องแปลงไฟล์ PSD เป็นรูปภาพ TIFF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายการแปลง PSD
ตุลาคม 1, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา