Thai

แปลง PUB เป็น PNG, JPEG หรือ TIF Image โดยใช้ C#

ไฟล์ Publisher (PUB) ใช้สำหรับเผยแพร่เนื้อหาขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันจำนวนจำกัดรองรับรูปแบบไฟล์นี้ ดังนั้นคุณอาจต้องการรูปภาพหรือภาพขนาดย่อของไฟล์ PUB เพื่อดูตัวอย่างอย่างรวดเร็ว คุณสามารถแปลงภาพ PUB เป็น PNG, JPEG หรือ TIF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#
มีนาคม 23, 2021 · 3 min · ฟาร์ฮาน ราซา