Thai

ปรับแถวและคอลัมน์ให้พอดีอัตโนมัติใน Excel ใน Python

ขณะทำงานกับสเปรดชีต คุณอาจจำเป็นต้องปรับความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์ตามความยาวของข้อความ ในกรณีดังกล่าว MS Excel มีคุณลักษณะของการปรับขนาดของเซลล์ให้พอดีโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ในฐานะโปรแกรมเมอร์ คุณอาจต้องเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้สำหรับไฟล์ Excel โดยทางโปรแกรม ดังนั้น ในบทความนี้ ผมจะแสดงวิธีปรับแถวและคอลัมน์ให้พอดีอัตโนมัติในไฟล์ Excel ใน Python
ตุลาคม 5, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ

แปลงไฟล์ JSON เป็น PDF ใน Python

ไฟล์ JSON เป็นวิธีที่สะดวกในการนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลภายในเว็บ เดสก์ท็อป หรือแอปพลิเคชันมือถือ คุณสามารถสร้างหรือแยกวิเคราะห์ไฟล์ JSON โดยทางโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณต้องแปลงข้อมูล JSON ที่ได้รับเป็นรูปแบบอื่น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ JSON เป็น PDF ใน Python
มิถุนายน 14, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ

แปลงไฟล์ Excel XLS เป็น XLSX ใน Python

สเปรดชีต Excel มักใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงภาพข้อมูลสเปรดชีตและดำเนินการต่างๆ XLS เป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้านี้ที่ Microsoft Excel ใช้เพื่อเก็บข้อมูลสเปรดชีต แม้ว่า Microsoft จะเปิดตัว XLSX ในปี 2550 พร้อมคุณสมบัติและความสามารถเพิ่มเติม แต่หลายคนยังคงใช้รูปแบบ XLS ซึ่งคุณต้องแปลงเป็น XLSX ในภายหลัง ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ XLS เป็นรูปแบบ XLSX โดยทางโปรแกรมใน Python
มิถุนายน 14, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ

ปิดใช้งานตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ใน Excel ใน Python

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ของ MS Excel ช่วยให้แน่ใจว่าไฟล์ในรูปแบบเก่าไม่ได้ใช้คุณสมบัติที่มีให้ใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า ดังนั้นผู้ที่ใช้ Excel เวอร์ชันเก่าจึงไม่ประสบปัญหาความเข้ากันได้ ขณะจัดการไฟล์ Excel คุณอาจต้องปิดใช้งานตัวตรวจสอบความเข้ากันได้แบบไดนามิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บทความนี้แสดงวิธีเปิดหรือปิดใช้งานตัวตรวจสอบความเข้ากันได้สำหรับสมุดงาน MS Excel ใน Python
ธันวาคม 8, 2021 · 1 min · อุสมาน อาซิซ