Thai

แปลงไฟล์ Excel เป็น JSON ใน Python

MS Excel ให้วิธีที่สะดวกในการเก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบของแผ่นงาน ช่วยให้คุณทำการคำนวณประเภทต่างๆ และดำเนินการกับข้อมูลได้ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่คุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูล Excel เป็นรูปแบบ JSON และใช้ในแอปพลิเคชัน Python ของคุณโดยทางโปรแกรม บทความนี้แสดงวิธีแปลงไฟล์ Excel เป็น JSON ใน Python
กรกฎาคม 2, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ