Thai

แปลง PPT เป็น PDF ใน Python

PDF เป็นรูปแบบไฟล์ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายโดยรองรับข้ามแพลตฟอร์ม เค้าโครงของเอกสาร PDF ดูเหมือนจะเหมือนกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น PDF จึงสะดวกเมื่อคุณต้องการแบ่งปันเอกสารของคุณในหลายแพลตฟอร์ม PowerPoint เป็น PDF เป็นหนึ่งในการแปลงเอกสารทั่วไปในปัจจุบัน เพื่อให้การแปลงนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ เราจะแสดงวิธีแปลงไฟล์ PPTX หรือ PPT เป็นรูปแบบ PDF ใน Python นอกจากนี้ เราจะสาธิตวิธีปรับแต่งการแปลง PPTX เป็น PDF โดยใช้ตัวเลือกต่างๆ
ธันวาคม 28, 2021 · 3 min · อุสมาน อาซิซ