Thai

สร้างบาร์โค้ดด้วยการเข้ารหัส UTF-8 โดยใช้ C#

ในโพสต์ที่แล้ว คุณได้เห็นวิธีสร้างและอ่านบาร์โค้ดประเภทต่างๆ โดยใช้ C# อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณต้องจัดการกับอักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำงานกับภาษาอาหรับ ละติน กรีก หรือภาษาที่คล้ายกัน ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจต้องเข้ารหัสอักขระเป็นมาตรฐาน Unicode เช่น UTF-8 บทความนี้ครอบคลุมวิธีสร้างและจดจำบาร์โค้ดโดยใช้การเข้ารหัส UTF-8 ใน C#
กุมภาพันธ์ 19, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ