Thai

อ่านบาร์โค้ดในแอปพลิเคชัน Node.js

บาร์โค้ดได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการซื้อสินค้า ในบาร์โค้ด ข้อมูลจะแสดงเป็นวัตถุกราฟิกหนึ่งหรือสองมิติ วัตถุกราฟิกเหล่านี้ได้รับการยอมรับเพื่ออ่านข้อมูลที่เข้ารหัส ในการทำให้การจดจำบาร์โค้ดเป็นแบบอัตโนมัติ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการอ่านบาร์โค้ดในแอปพลิเคชัน Node.js
พฤษภาคม 27, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ