Thai

จดจำข้อความด้วย OCR บนรูปภาพ DjVu ใน C#

รูปแบบ DjVu ใช้เพื่อจัดเก็บเอกสารที่สแกน เนื่องจากอาจมีข้อความ รูปภาพ หรือภาพวาด ใช้ในการเก็บข้อมูลถาวรเนื่องจากรูปแบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลโดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด บทความนี้ครอบคลุมวิธีการจดจำข้อความจากภาพ DjVu ด้วยการดำเนินการ OCR โดยทางโปรแกรมใน C#
พฤษภาคม 24, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา