Thai

บีบอัดไฟล์ PSD Photoshop ใน Java

ไฟล์ PSD ถูกสร้างขึ้นเพื่อออกแบบรูปภาพโดยใช้เลเยอร์ต่างๆ ไฟล์ PSD ที่แตกต่างกันอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นได้เนื่องจากข้อมูลภาพและเลเยอร์ ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจต้องการบีบอัดรูปภาพ PSD เพื่อลดขนาดไฟล์ บทความนี้จะอธิบายวิธีบีบอัดไฟล์ PSD Photoshop โดยทางโปรแกรมใน Java
มกราคม 3, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา