Thai

ลบลายน้ำออกจากเอกสาร Word ใน Python

ลายน้ำในเอกสาร Word ทำหน้าที่เหมือนป้ายจางๆ ที่คุณเห็นในพื้นหลัง ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีลบลายน้ำรูปภาพหรือข้อความออกจากเอกสาร Word ใน Python
เมษายน 15, 2024 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

เพิ่มหรือลบลายน้ำใน Word (DOC/DOCX) โดยใช้ C++

ลายน้ำมักใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือลักษณะของเอกสาร คุณสามารถเพิ่ม/แทรกหรือลบลายน้ำในเอกสาร Word (DOC/DOCX) โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C++ ตัวอย่างเช่น เอกสาร word มีข้อมูลลับและคุณต้องการเพิ่มลายน้ำในไฟล์ จากนั้นสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Aspose.Words for C++ API
ตุลาคม 20, 2020 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา