Thai

ปรับขนาดรูปภาพโดยทางโปรแกรมใน C# .NET

เรามักจะได้ภาพที่มีขนาดไม่ตรงกับความต้องการของเรา จึงต้องปรับขนาดให้เหมาะสม ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับขนาดรูปภาพโดยใช้ C# จากภายในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับขนาดภาพแรสเตอร์และภาพเวกเตอร์อย่างชัดเจน
ธันวาคม 20, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ