Thai

หมุนหน้า PDF ข้อความหรือรูปภาพโดยใช้ C++

ให้เราสำรวจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหมุนในเอกสาร PDF อาจมีสถานการณ์ที่คุณอาจมีเอกสาร PDF ที่สแกนกลับด้านซึ่งคุณต้องแก้ไข คุณสามารถแก้ไขเอกสารดังกล่าวได้โดยการหมุนหน้าเอกสาร คุณอาจต้องการเพิ่มลายน้ำข้อความหรือรูปภาพลงในเอกสาร PDF โดยการหมุน ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสอนวิธีหมุนหน้า PDF ข้อความ และรูปภาพโดยทางโปรแกรมโดยใช้ C++
พฤษภาคม 31, 2021 · 2 min · มูฮัมหมัด อาหมัด