Thai

หมุนข้อความภายในเอกสาร PDF ใน C#

PDF กลายเป็นรูปแบบเอกสารปกครองในโลกดิจิทัล การสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มทำให้เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการสร้างและแบ่งปันเอกสาร เช่น บทความวิจัย ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ในขณะที่สร้าง PDF โดยทางโปรแกรม คุณมักจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งและการวางแนวของข้อความตามเค้าโครงของ เอกสาร ในบทความนี้ เราจะสาธิตวิธีการหมุนข้อความภายในเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรมใน C# .NET
พฤษภาคม 13, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ