Thai

เพิ่มลายเซ็นลงในรูปภาพใน Java

รูปภาพและรูปแบบเอกสารอื่นๆ มักใช้ในธุรกิจประจำวัน ภาพจำนวนมากจึงถูกลงลายมือชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน สำหรับข้อกำหนดดังกล่าว คุณสามารถใช้ Aspose.PSD for Java API เพื่อจัดการกับรูปภาพหรือเนื้อหากราฟิก บทความนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มลายเซ็นให้กับรูปภาพโดยทางโปรแกรมใน Java
กุมภาพันธ์ 18, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา