Thai

แปลง STL เป็น FBX หรือ glTF GLB โดยใช้ C#

ไฟล์ STL มีข้อมูลทางเรขาคณิต 3 มิติ มักใช้ในการสร้างแบบจำลองวัตถุ 3 มิติหรือการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย คุณสามารถแปลงไฟล์ STL เป็น FBX หรือ GLB (Binary glTF) ด้วย C# โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา