Thai

แปลง SVG เป็น PDF หรือ XPS โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#

กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้, SVG, รูปแบบไฟล์ใช้เพื่อแสดงภาพสองมิติ ซึ่งโดยปกติจะใช้สำหรับเว็บ คุณสามารถแปลง SVG เป็น PDF หรือ XPS โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# หรือ VB.NET รูปแบบไฟล์ XPS และ PDF ได้รับการสนับสนุนและใช้งานอย่างกว้างขวางโดยระบบต่างๆ ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงคุณลักษณะการแปลง SVG เป็น PDF และ SVG เป็น XPS พร้อมตัวอย่าง
ธันวาคม 4, 2020 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา