Thai

การใช้ Aspose.Drawing ในฟังก์ชัน Azure ด้วย C#

ฟังก์ชัน Azure เป็นบริการคลาวด์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ตามเหตุการณ์ คุณสามารถใช้ Aspose.Drawing for .NET API ในฟังก์ชัน Azure เพื่อวาดกราฟิกแบบเวกเตอร์หรือข้อความตามความต้องการของคุณ บทความนี้อธิบายว่าคุณสามารถกำหนดค่า API เพื่อใช้ใน Azure Functions ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงใด
กันยายน 22, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา