Thai

แปลงข้อความเป็นรูปภาพ PNG, JPEG หรือ GIF ใน C#

ในหลายกรณี คุณต้องแปลงข้อความเป็นรูปแบบอ่านอย่างเดียว เช่น รูปภาพหรือ PDF ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงวิธีแปลงข้อความในไฟล์ TXT เป็น PDF สำหรับการแปลงข้อความเป็นรูปภาพจากภายในแอปพลิเคชัน .NET บทความนี้แสดงวิธีแปลงข้อความเป็นภาพ PNG, JPEG หรือ GIF โดยทางโปรแกรมใน C# .NET
พฤษภาคม 6, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ