Thai

แปลง Visio VSD VSDX เป็น Word DOC DOCX ใน Java

ไฟล์ Visio เช่น VSD หรือ VSDX ใช้เพื่อสร้างภาพวาด เช่น แผนผังองค์กร แผนที่ของอาคาร ฯลฯ ในทำนองเดียวกัน ไฟล์นี้อาจรวมถึงข้อความหรือกราฟิกที่คุณอาจต้องแก้ไขด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับข้อกำหนดดังกล่าว คุณสามารถแปลงไฟล์ Visio VSD หรือ VSDX เป็นเอกสาร Word ในรูปแบบ DOC หรือ DOCX โดยทางโปรแกรมใน Java
กุมภาพันธ์ 16, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา