Thai

แทรกข้อความหรือรูปภาพในไฟล์ XPS โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C++

คุณสามารถสร้าง แก้ไข หรือจัดการไฟล์ XPS ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณสามารถควบคุมเนื้อหาและตำแหน่งตามความต้องการของคุณ คุณสามารถแทรกรูปภาพหรือข้อความในไฟล์ XPS โดยทางโปรแกรมโดยใช้ภาษา C++
ธันวาคม 29, 2020 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา