Thai

แปลง Word DOC/DOCX เป็น PDF ใน Java

โดยทั่วไปจะใช้การแปลง Word เป็น PDF ก่อนที่จะแชร์เอกสาร มีตัวแปลง Word เป็น PDF ออนไลน์มากมายที่ให้คุณแปลงเอกสาร Word เดี่ยวหรือจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบอัตโนมัติของ MS Word และโซลูชันการสร้างรายงาน การแปลง Word เป็น PDF อัตโนมัติได้กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบ นอกจากนี้ การแปลง DOC/DOCX เป็น PDF เป็นชุดจำเป็นต้องทำโดยอัตโนมัติเพื่อลดเวลาและความพยายามให้เหลือน้อยที่สุด ฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการทำให้กระบวนการแปลงเอกสาร Word DOC หรือ DOCX เป็น PDF โดยอัตโนมัติใน Java สถานการณ์การแปลง Java Word เป็น PDF คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลง Word (DOC/DOCX) เป็น PDF ต่อไปนี้ในบทความนี้ แปลง Word เป็น PDF ใน Java แปลงหน้าที่เลือกของ Word DOC/DOCX เป็น PDF ใน Java แปลง Word เป็น PDF ด้วยมาตรฐาน PDF เฉพาะ เช่น PDF 1.
กุมภาพันธ์ 20, 2020 · 4 min · อุสมาน อาซิซ