Thai

ตรวจสอบเอกสาร XBRL ใน Python

คุณสามารถตรวจสอบเอกสารอินสแตนซ์ XBRL หรือเอกสาร iXBRL โดยทางโปรแกรมใน Python ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Python XBRL validator API ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอินสแตนซ์ XBRL ใน Python
ตุลาคม 25, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน