Thai

แปลง XML เป็น MPP หรือ MPP เป็น XML โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#

Extensible Markup Language (XML เป็นรูปแบบไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แท็ก อาจใช้สำหรับจัดเก็บหรือถ่ายโอนข้อมูล อาจมีบางสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในไฟล์ MPP ไปยังแอปพลิเคชันบางตัวที่ยอมรับ XML เป็นอินพุต ในทางกลับกัน คุณอาจมีข้อมูลโครงการในรูปแบบ XML ที่คุณอาจต้องการแปลงเป็นรูปแบบ MPP ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถแปลงรูปแบบ MPP และ XML ระหว่างกันได้ตามความต้องการของคุณ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะ สอนวิธีแปลงไฟล์ MPP เป็นรูปแบบ XML และในทางกลับกันด้วยโปรแกรมโดยใช้ C#
สิงหาคม 25, 2021 · 2 min · มูฮัมหมัด อาหมัด