Thai

แปลงไฟล์ XML เป็น MPP โดยใช้ Python

คุณอาจต้องแปลงข้อมูล XML เป็นรูปแบบ Microsoft Project ในบางสถานการณ์ ในโพสต์บล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีการแปลง XML เป็น MPP โดยใช้ Python
พฤษภาคม 8, 2023 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง Primavera XML เป็น MPP ใน C#

Oracle Primavera P6 เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ โปรแกรม และพอร์ตโฟลิโอ ใช้สำหรับวางแผน จัดการ และดำเนินโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ คุณสามารถแปลง XML ของโปรเจกต์ Primavera P6 เป็น MS Project โดยทางโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแปลง Primavera XML เป็นไฟล์ Project MPP โดยใช้ C#
สิงหาคม 24, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

แปลง XML เป็น MPP หรือ MPP เป็น XML โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#

Extensible Markup Language (XML เป็นรูปแบบไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แท็ก อาจใช้สำหรับจัดเก็บหรือถ่ายโอนข้อมูล อาจมีบางสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในไฟล์ MPP ไปยังแอปพลิเคชันบางตัวที่ยอมรับ XML เป็นอินพุต ในทางกลับกัน คุณอาจมีข้อมูลโครงการในรูปแบบ XML ที่คุณอาจต้องการแปลงเป็นรูปแบบ MPP ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถแปลงรูปแบบ MPP และ XML ระหว่างกันได้ตามความต้องการของคุณ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะ สอนวิธีแปลงไฟล์ MPP เป็นรูปแบบ XML และในทางกลับกันด้วยโปรแกรมโดยใช้ C#
สิงหาคม 25, 2021 · 2 min · มูฮัมหมัด อาหมัด

แปลง XML เป็น MPP หรือในทางกลับกันโดยทางโปรแกรมใน Java

XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เหมือนกับข้อมูลบางอย่างที่เก็บไว้ระหว่างแท็กต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและส่งข้อมูล ในทางกลับกัน เราใช้รูปแบบไฟล์ MPP สำหรับการจัดการโครงการ คุณสามารถแปลง XML เป็น MPP และไฟล์รูปแบบ MPP เป็น XML โดยใช้ภาษา Java มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกระหว่างไฟล์ XML และ MPP ตามความต้องการของคุณ
มีนาคม 9, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา