แปลง XML เป็น MPP โดยใช้ Python

XML เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดเก็บ ในขณะที่ Microsoft Project เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการยอดนิยม หากคุณทำงานกับทั้งสองเทคโนโลยีนี้ คุณอาจจำเป็นต้องแปลงข้อมูล XML เป็นรูปแบบ Microsoft Project ในบางสถานการณ์ ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีแปลง XML เป็น MPP โดยใช้ Python

ตัวแปลง XML เป็น MPP – การกำหนดค่า Python API

Aspose.Tasks for Python ผ่าน .NET API รองรับการสร้าง แก้ไข หรือจัดการไฟล์ Microsoft Project คุณสามารถกำหนดค่า package หรือติดตั้งจาก PyPI ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่งการติดตั้ง pip ต่อไปนี้:

 pip install aspose-tasks

วิธีแปลง XML เป็น MPP โดยใช้ Python

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแปลงไฟล์ XML เป็นรูปแบบไฟล์ Microsoft Project:

  1. รับไฟล์ XML ต้นฉบับ
  2. โหลดไฟล์ Microsoft Project
  3. คัดลอกข้อมูลและเขียนผลลัพธ์ไปยังไฟล์ Microsoft Project

แปลง XML เป็น MPP ใน Python

ขั้นตอนต่อไปนี้สาธิตวิธีการแปลง XML เป็น MPP โดยใช้ Python:

  1. โหลดไฟล์ XML ต้นฉบับด้วยคลาส Project
  2. เข้าถึงไฟล์ MPP และคัดลอกข้อมูลจากไฟล์ XML
  3. ส่งออกไฟล์ MPP ขณะที่ระบุค่าจากการแจงนับ SaveFileFormat

เมื่อกำหนดค่าแพ็คเกจ Python แล้ว เราก็สามารถเริ่มเขียนสคริปต์ Python ของเราได้ นี่คือตัวอย่างสคริปต์ Python ที่แปลง XML เป็นรูปแบบ MPP:

import aspose.tasks as tasks

# Load input XML file
xmlProject = tasks.Project("file.xml")

# Load input Project file
mppProject = tasks.Project("Input.mpp")

# Call the copy method
xmlProject.copy_to(mppProject)

# Save output MPP file
mppProject.save("XMLtoMPP.mpp", tasks.saving.SaveFileFormat.MPP);

รับใบอนุญาต API ฟรี

คุณสามารถขอ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี เพื่อประเมิน API ให้เต็มประสิทธิภาพ

บทสรุป

โดยสรุป คุณได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ XML เป็นรูปแบบไฟล์ MPP Microsoft Project โดยใช้ Python เป็นวิธีที่รวดเร็วแต่ทรงพลังและยืดหยุ่นในการแปลงข้อมูล XML เป็นรูปแบบ MPP นอกจากนี้ คุณสามารถดูบทต่างๆ ในส่วน เอกสารประกอบ เพื่อสำรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม ในกรณีที่มีความคลุมเครือใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย