แปลง DOCX เป็น DOC C#

เอกสาร Microsoft Word แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ DOC และ DOCX คุณสามารถแปลง DOCX เป็น DOC รวมทั้งจาก DOC เป็น DOCX โดยใช้ C# หรือ VB.NET โดยทางโปรแกรม เอกสารแต่ละฉบับสามารถประมวลผลและแปลงทีละเอกสาร หรือคุณสามารถแปลงไฟล์ DOC และ DOCX เป็นชุดได้ หากคุณต้องการทำงานกับไฟล์จำนวนมาก คุณสามารถสำรวจกรณีการใช้งานต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจหัวข้อโดยละเอียด:

DOCX เป็น DOC และ DOC เป็น DOCX Converter API – การติดตั้ง

Aspose.Words for .NET สามารถใช้ API สำหรับการแปลงรูปแบบไฟล์ DOCX เป็น DOC และ DOC เป็น DOCX ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว คุณสามารถกำหนดค่า API ในแอปพลิเคชันที่ใช้ .NET Framework เพื่อให้คุณสามารถใช้ C# และภาษา VB.NET เพื่อดำเนินการแปลงโดยทางโปรแกรมได้ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ DLL เป็น ZIP ได้จาก เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ หรือคุณสามารถติดตั้ง API ในโซลูชันของคุณโดยใช้คำสั่ง NuGet ต่อไปนี้:

Install-Package Aspose.Words

แปลง DOCX เป็นไฟล์ DOC โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# หรือ VB.NET

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง DOC และ DOCX คือรูปแบบไฟล์ DOC เป็นไฟล์ไบนารี โดยที่รูปแบบไฟล์ DOCX เป็นไฟล์ ZIP ที่มีไฟล์ XML ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณสามารถแปลงไฟล์ DOCX เป็นเอกสาร DOC ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ระบุ LoadFormat ของไฟล์ต้นฉบับ
 2. โหลดไฟล์ DOCX อินพุต
 3. บันทึกไฟล์ DOC เอาต์พุตโดยใช้ SaveFormat

ข้อมูลโค้ดด้านล่างแสดงวิธีการแปลง DOCX เป็น DOC โดยใช้ C# หรือ VB.NET:

// ระบุ LoadFormat ของเอกสารคำที่ป้อน
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx ;

// โหลดไฟล์ DOCX ต้นทาง
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "file.doc", options);

// แปลงไฟล์ DOCX เป็น DOC
document.Save(dataDir + "test.doc", Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

ชุดแปลง DOCX เป็นไฟล์ DOC โดยใช้ C # หรือ VB.NET

คุณอาจต้องแปลงไฟล์ DOCX หลายร้อยไฟล์เป็นรูปแบบ DOC ในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ คุณสามารถแปลงไฟล์เป็นชุดได้อย่างง่ายดายโดยเรียกใช้โปรแกรมเพียงครั้งเดียว ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแปลงไฟล์ DOCX เป็นชุด:

 1. โหลดไฟล์ DOCX ทั้งหมดจากไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์
 2. โหลดไฟล์ DOCX แต่ละไฟล์โดยใช้คลาส LoadOptions
 3. เปลี่ยนนามสกุลของไฟล์อินพุตแต่ละไฟล์เป็น DOC
 4. บันทึกไฟล์เอาต์พุตเป็นไฟล์รูปแบบ DOC

รหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลงไฟล์ DOCX เป็นไฟล์รูปแบบ DOC โดยใช้ C# หรือ VB.NET:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.docx");
foreach (var file in files)
{
  // ระบุ LoadFormat ของเอกสารคำที่ป้อน
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx;

  // โหลดไฟล์ DOCX ต้นทาง
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".doc");

  // แปลงไฟล์ DOCX เป็น DOC
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Doc);
}

แปลงไฟล์ DOC เป็น DOCX โดยใช้ C# หรือ VB.NET

คุณสามารถแปลงไฟล์ Microsoft Word DOC เป็นไฟล์รูปแบบ DOCX ในแอปพลิเคชันที่ใช้ .NET Framework โดยใช้ C# หรือ VB.NET ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนในการแปลง:

 1. ตั้งค่า LoadFormat ของไฟล์ DOC อินพุต
 2. เริ่มต้นเอกสารต้นทางด้วยคลาส Document
 3. บันทึกไฟล์เอาต์พุตในรูปแบบ DOCX

รหัสด้านล่างแสดงวิธีการแปลง DOC เป็น DOCX โดยใช้ C# หรือ VB.NET:

// ระบุ LoadFormat ของเอกสารคำที่ป้อน
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

// โหลดไฟล์ DOC ต้นทาง
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "test.doc" , options);

// แปลง DOC เป็นไฟล์ DOCX
document.Save(dataDir + "test.docx" , Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

Batch แปลง DOC เป็น DOCX โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# หรือ VB.NET

คุณยังสามารถประมวลผลการแปลงไฟล์หลายไฟล์และแบทช์ต่างๆ สำหรับการแปลง DOC เป็น DOCX คุณต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแปลงไฟล์ดังกล่าว:

 1. โหลดไฟล์ DOC ทั้งหมดจากไดเรกทอรี
 2. ตั้งค่า DOC จากการแจงนับ LoadFormat
 3. โหลดเอกสารอินพุต
 4. บันทึกไฟล์ DOCX เอาต์พุตโดยใช้ SaveFormat

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการแปลงไฟล์ DOC เป็นชุดเป็นไฟล์ DOCX โดยใช้ C# หรือ VB.NET:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.doc");
foreach (var file in files)
{
  // ระบุ LoadFormat ของเอกสารคำที่ป้อน
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

  // โหลดไฟล์ DOC ต้นทาง
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".docx");

  // แปลง DOC เป็นไฟล์ DOCX
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Docx);
}

บทสรุป

คุณได้เรียนรู้วิธีดำเนินการแปลงระหว่างรูปแบบไฟล์ DOC และ DOCX โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณได้สำรวจวิธีแปลง DOC เป็น DOCX รวมถึง DOCX เป็น DOC นอกจากนี้ คุณยังได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ DOC หรือ DOCX แบบเป็นชุดโดยใช้โปรแกรมโดยใช้ C# หรือ VB.NET อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู เอกสาร API และ หน้าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย