แปลง PNG เป็น DOCX ใน C#

MS Word มีฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นมากมายสำหรับสร้างเอกสาร Rich Text คุณสามารถทำให้เอกสาร DOCX ของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการจัดรูปแบบข้อความ ตาราง กราฟิก รูปภาพ อักษรศิลป์ และอื่นๆ ในบางกรณี คุณอาจต้องนำเข้ารูปภาพ PNG ไปยังเอกสาร DOCX โดยทางโปรแกรม หรือคุณอาจได้รับชุดรูปภาพ PNG ที่คุณต้องการแปลงเป็นไฟล์ DOCX บทความนี้แสดงวิธีแปลงภาพ PNG เป็น DOCX ใน C# .NET

C# PNG เป็น DOCX Converter - ดาวน์โหลดฟรี

ในการแปลงภาพ PNG เป็น DOCX เราจะใช้ Aspose.Words for .NET เป็น API ที่น่าทึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างและจัดการเอกสาร Word เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีตัวแปลงความเร็วสูงและความเที่ยงตรงสูงสำหรับแปลงไฟล์เอกสารและรูปภาพ คุณสามารถ ดาวน์โหลด DLL ของ API หรือติดตั้งจาก NuGet โดยใช้คอนโซลตัวจัดการแพ็คเกจ

PM> Install-Package Aspose.Words

ขั้นตอนในการแปลง PNG เป็น DOCX ใน C#

Aspose.Words for .NET จะซ่อนการดำเนินการแปลงที่ซับซ้อน และช่วยให้คุณแปลงเอกสารหรือไฟล์รูปภาพได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการแปลง PNG เป็น DOCX ใน C# โดยใช้ Aspose.Words for .NET

  • ติดตั้ง Aspose.Words for .NET ในแอปพลิเคชันของคุณ
  • สร้างเอกสาร DOCX ใหม่
  • แทรกรูปภาพ PNG ลงในเอกสารโดยใช้เส้นทางของไฟล์ PNG
  • บันทึกไฟล์ DOCX ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

แปลง PNG เป็น DOCX ใน C#

มาดูวิธีการแปลงขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้นสำหรับการแปลง PNG เป็น DOCX เป็นโค้ด C# ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการแปลง PNG เป็น DOCX ใน C#

  • สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Document
  • สร้างอินสแตนซ์ของคลาส DocumentBuilder และเริ่มต้นด้วย Document object
  • แทรกรูปภาพ PNG ลงในเอกสารตามเส้นทางโดยใช้เมธอด DocumentBuilder.InsertImage(string)
  • บันทึกเอกสาร DOCX เอาต์พุตโดยใช้เมธอด Document.Save(string)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลง PNG เป็น DOCX ใน C#

using Aspose.Words;

// สร้างเอกสารใหม่
var doc = new Document();

// สร้างและเริ่มต้นตัวสร้างเอกสาร
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// แทรกรูปภาพ PNG ลงในเอกสาร
builder.InsertImage("Input.png");

// บันทึกเอกสาร
doc.Save("Output.docx");

C# PNG เป็น DOCX Converter - รับใบอนุญาตฟรี

คุณสามารถใช้ Aspose.Words for .NET ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมินโดยใช้ ใบอนุญาตชั่วคราว

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีแปลง PNG เป็น DOCX ใน C# คุณสามารถติดตั้ง Aspose.Words ในแอปพลิเคชันของคุณและแปลงรูปภาพ PNG แบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มเป็น DOCX ใน C# นอกจากนี้ คุณสามารถสำรวจคุณสมบัติอื่นๆ ที่นำเสนอโดย API โดยใช้ เอกสารประกอบ นอกจากนี้ คุณสามารถถามคำถามของคุณผ่าน ฟอรัม ของเรา

ดูสิ่งนี้ด้วย