แปลง rtf เป็น pdf c#

RTF เป็นรูปแบบไฟล์ยอดนิยมที่ Microsoft นำมาใช้ในการสร้างเอกสาร Rich Text ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ RTF ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนเนื้อหาระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Microsoft รวมถึงระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้ ในทางกลับกัน PDF เป็นรูปแบบเอกสารดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งให้การสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์ม การแปลงเอกสารเป็นรูปแบบ PDF นั้นใช้งานได้จริง ดังนั้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงเอกสาร RTF เป็น PDF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#

API ตัวแปลง RTF เป็น PDF C#

Aspose.Words for .NET เป็น API ประมวลผลคำที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสร้าง อ่าน และประมวลผลรูปแบบการประมวลผลคำยอดนิยม เช่น DOC, DOCX, RTF และอื่นๆ API ตัวแปลง RTF เป็น PDF ในตัวช่วยให้ คุณสามารถแปลงเอกสาร RTF เป็นรูปแบบ PDF ที่มีความเที่ยงตรงสูง คุณสามารถ ดาวน์โหลด DLL ของ API หรือติดตั้งภายในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณโดยใช้ NuGet

PM> Install-Package Aspose.Words

ขั้นตอนในการแปลงไฟล์ RTF เป็น PDF

Aspose.Words for .NET ช่วยให้คุณแปลงเอกสาร RTF เป็นรูปแบบ PDF ได้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่คุณต้องทำสำหรับการแปลง

  • โหลดเอกสาร RTF
  • ระบุเส้นทางของไฟล์ PDF เอาต์พุต
  • บันทึกไฟล์ RTF เป็น PDF
  • เปิดไฟล์ PDF โดยใช้ Adobe Reader หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ

การแปลง RTF เป็น PDF C#

การแปลง RTF เป็น PDF ด้วย Aspose.Words สามารถทำได้ภายในสองสามบรรทัดของโค้ด ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพร้อมกับการอ้างอิง API เพื่อแปลงไฟล์ RTF เป็น PDF

  • โหลดเอกสาร RTF โดยระบุพาธของไฟล์โดยใช้คลาส Document
  • ใช้เมธอด Document.Save(String, SaveFormat) เพื่อบันทึก RTF เป็น PDF ในตำแหน่งที่ระบุ

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีแปลง RTF เป็น PDF ใน C#

// โหลดไฟล์ RTF ที่จะแปลง
var document = new Aspose.Words.Document("Document.rtf");
// แปลง RTF เป็น PDF
document.Save("Document.pdf", Aspose.Words.SaveFormat.Pdf);  

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เห็นว่าการแปลงเอกสาร RTF เป็นรูปแบบ PDF ใน C# นั้นง่ายเพียงใดโดยใช้ Aspose.Words for .NET API คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ API การประมวลผลคำของ .NET โดยใช้ เอกสารประกอบ รวมถึงตัวอย่างซอร์สโค้ดที่มีอยู่ใน GitHub

ดูสิ่งนี้ด้วย

แปลงข้อความเป็น HTML ใน Pythonแปลงข้อความเป็นรูปภาพ PNG, JPEG หรือ GIF ใน C#แปลงข้อความเป็นรูปภาพ PNG, JPEG หรือ GIF ใน Java
แปลงข้อความเป็นรูปภาพ PNG, JPEG หรือ GIF ใน Pythonแปลง TXT เป็น XML ใน C#แปลง TXT เป็น XML ใน Java
เอกสาร Word เป็น PDF โดยใช้ C#ไฟล์ PDF เป็นข้อความใน PythonJSON เป็น Excel ใน Java
Word to JSON ใน C#Word to JSON ใน PythonDOC เป็น JSON ใน C#
ไฟล์ Excel เป็น JSON ใน PythonXLSX เป็น JSON ใน C#XLS เป็น JSON ใน C#